Mural od iskorišćenih limenki na Festivalu 84

Program „Svaka limenka se računa” i Fondacija EXIT će na zimskom festivalu na Jahorini koji se održava od 15. do 18. marta predstaviti projekat kreiranja murala napravljenog od 2000 upotrebljenih limenki za piće.
Ideja projekta je da se skrene pažnja na važnost reciklaže limenki na taj način što će posetioci festivala donositi svoje limenke koje će činiti jedinstveni mural, a svaka limenka će u stvari biti jedan piksel na zidu koji je širok šest metara, a visok dva metra.
Limenke za piće su prema istraživanju sprovedenom prošle godine od strane Instituta za limenke (Can Institute) su pakovanje za piće koje se najviše reciklira na Svetu, što je samo potvrda dosadašnjeg statusa. Razlog tako visokim procentima reciklaže leži u tome što je limenka vredan materijal, sastoji se samo od jednog metala, čelika ili aluminijuma, a reciklaža je vrlo jednostavna, pretapanjem dobijamo visokokvalitetan metal, koji se opet može beskonačan puta reciklirati.
Projekat je nastao u okviru Evropske kampanje „Every Can Counts“ koji se sprovodi u 12 zemalja u Evropi, a mural od limenki pod nazivom PIXELATA je prvi put sproveden u Španiji na više muzičkih festivala. Program “Svaka limenka se računa” je partnerstvo između proizvođača limenki, proizvođača pića, reciklažne industrije i organizacija za zaštitu životne sredine, koje znaju koliko je reciklaža limenki bitna i žele da Vas ohrabre da reciklirate više.