KONTAKT


recan Fondacija za reciklažu limenki za piće

Adresa: Batajnički drum 21a 11 080 Zemun, Beograd, Srbija Telefon: +381 063 861 32 72 i 3770 600 Faks: +381 11 3700 856 E-mail: Nemanja.komatovic@ball.com Web adresa: http://www.recan.org.rs Besplatna info linija o reciklaži limenki: 0800 255 255