KONTAKT


recan Fondacija za reciklažu limenki za piće

Adresa: Batajnički drum 21a
11 080 Zemun, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3770 656 i 3770 600
Faks: +381 11 3700 856
E-mail: Nemanja.komatovic@ball.com
Web adresa: http://www.recan.org.rs
Besplatna info linija o reciklaži limenki: 0800 255 255


[recaptcha]