Eco fair 2017

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Oba programa – i izlagački i stručni prateći, obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodne resurse, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine.

Ove godine Recan Fondacija sa Solagro Timom nastupala je sa sistemom pametnih presa za aluminijumske limenke.

Pametna presa je intraktivna mašina za reciklažu limenki koja komunicira sa korisnicima. Zajedno sa mobilnom aplikacijom čini inovativan sistem koji motiviše ljude da recikliraju, štedi vreme i novac, a kompanijama omogućava promovisanje brenda kroz “in app” model (sponzorisanje nagrada, brendiranje pozadine, festivalske modove aplikacije) ili brendiranje same prese.

Putem mobilne aplikacije je moguće pronaći najbližu presu, informisati se o reciklažnom procesu, pratiti podatke vezane za reciklirani materijal,  koristiti specijalne modove za festivale, koncerte I ostala javna dešavanja.